HAVA YASTIĞI NEDİR?

Hava Yastığı (Airbag); motorlu kara taşıtlarında meydana gelebilecek olası çarpışma anında saniyenin %3 ü gibi kısa bir sürede (30 milisaniyede) açılıp bir gaz/hava ile şişerek yolcunun yaralanmasını ya da ölmesini önledikten sonra sönen esnek bir malzemeden (naylon iplik) yapılmış korumu sistemidir.
Hava yastığı (Airbag) konusunda ilk patent savaş uçaklarında kullanılmak üzere ikinci dünya savaşı sırasında Amerikalı bilim adamı John W. Hetrick tarafından alınmış olup; 1970’lerin sonuna kadar bu amaç için farklı çalışmalar ve gelişmeler yaşanmıştır. Ancak 1980’den sonra motorlu kara taşıtlarında kullanılmaya başlanılmış ve günümüze kadar geliştirilerek kullanılmaya devam etmiştir. Kullanılmaya başlandıktan sonra kazalarda ki ölüm oranı yaklaşık %35 oranında azalmıştır.

HAVA YASTIĞININ (AIRBAG) ÇALIŞ PRENSİBİ NEDİR? SİSTEMİN ÇALIŞMASINDA Kİ FİZİK NEDİR?

Kazarlar da bizleri öldüren ya da yaralayan asıl neden araç hareket halindeyken bizim salip olduğumuz Momentumdur. Peki momentum nedir?
Momentum ise kütle ile hızın çarpımıyla ortaya çıkan kuvvettir. (Momentum: Cismin kütlesi x cismin hızı)
Yani arabanın içerisinde hareket halindeyken bizim bir hızımız vardır. Bununla beraber ise bir kütlemiz vardır. Hızımız (km/h) ve kütlemiz (kg) arttıkça momentumumuz yani çarpma kuvvetimizde doğru orantılı artmaktadır.
İçinde bulunduğumuz araba bir yere çarptığında araba ani olarak duracaktır. Ancak bizde arabanın hareketinden dolayı var olan momentum yani hareketliliğimizin bir şekilde durması gerekmektedir. Bu momentumu bir şeklide atılması yani emilmesi gerekir. Bu hareketliliğimizi ya doğrudan direksiyona çarparak durduracağız ki bunu kimse istemez, yada çarpma anını yani etki süresini uzatarak ayni kuvvetin çok çok daha azını hissederek dururuz.
Otomotiv sektörünün önde gelen fizikçilerinin de söylediği gibi “hızlı gitmek değil hızlı durmak sizi öldürür” . ki bu uygulamada da böyledir.

HAVA YASTIĞININ (AIRBAG) TEMEL PARÇALARI NELERDİR?

Hava Yastığı (Airbag) sisteminin; yastık, tüp (infilatör), elektronik kart (beyin) ve sensor olmak üzere 4 temel parçası vardır. Bu bileşenlerin çalışma prensibi;

  1. Hava Yastığı: Hava yastığının (airbag) ana görevi çarpışmayı göğüslemektir. Hafif, elastik ve dinamik kuvvete dayanıklı olan naylon iplikten üretilir. Patlama sırasında maruz kaldığı yüksek gaz sıcaklığına dayanıklıdır. Sahip olduğu gözenekler sayesinde çok kısa bir sürede iner.
  2. Sensor: Hava yastığına ne zaman şişmesi gerektiğini bildiren parça sensordur. Çarpışmayı sisteme bildiren parçadır. Sensorun duyarlılığı yaklaşık 25 km hızla düz bir duvara çarpan arabanın çarpışma şiddetine eşittir.
  3. Gaz Dolu Tüp (İnfilatör): Kaza anında patlayarak yastığın şişmesini sağlar. İçinde Sodyum Azide (NaN3) ve potasyum nitrat (KNO3) olmak üzere iki farklı kimyasal bileşen bulunur. İkisi de doğada toz halinde bulunan ve çok az yer kaplayan bileşenlerdir. Çarpışma anında infilatör bu iki maddeyi tepkimeye sokarak yaklaşık 60 lt Nitrojen gazi ortaya çıkartır. Bu tepkime bir insanın göz kırma süresinin 4 de 1 gibi çok kısa süresinde gerçekleşir. Bu gaz yastığı şişirerek kafamızı yastığa vurmamızı sağlar ve yavaşça sönerek bizim momentumumuzu sönümlemiş olur.
  4. Elektronik Kart: Hava yastığını (airbag) doğru zamanda ve şartlarda çalışmasını programlayan parçadır.

Bu parçalar koordineli şekilde hatasız çalışır. Sensor darbe anında ki ivmeyi algılayarak çarpmanın şiddeti oranında elektrik sinyali üretir. Elektrik sinyali elektronik karta yani beyne gönderilir. Beyinde bulunun bir ivme ölçer sinyalin şiddetini ölçer. Sinyal oranı aracın 15 ile 25 km hızla tuğla bir duvara çarptığı varsayılarak ayarlanmıştır. İvme sensoru bu oranın üzerinde bir sinyal algıladığında, işlemci hava yastığını (airbag) patlatmak üzere derhal ısıtıcıyı ateşler. Ateşleyici tüp içerisinde bir kıvılcım çakarak, kıvılcımın yaydığı ısının etkisiyle yanma meydana gelir. NaN3 yanarak nitrojen gazı açığı çıkar. Açığa çıkan gaz hava yastığına dolar. Biz kafamızı sert bir yere çarpmadan önce yastık çoktan gazla dolup şişmiş olacaktır.

Tüm bu sistem çarpma anının üzerinde sadece saniyenin %3 (30 milisaniye) kadar kısa bir sürede gerçekleşerek çalışır. Hava yastığı (airbag) saatte 322 km hızla patlar.

EMNİYET KEMERİ NEDİR?

Emniyet kemeri motorlu kara taşıtlarında olası bir kaza durumunda hayat kurtaran, en önemli güvenlik sisteminin başında gelmektedir. Sade ve basit görünümü olağanüstü işlevini gölgelemez. Emniyet kemeri çarpışmalarda hayat kurtardığı gibi sakatlanmalarının da önüne geçen iç aksesuarlardandır. Yapılan bilimsel istatistik çalışmalarda emniyet kemerleri olası kazalarda ölümleri %45 ağır yaralanmaları ise %50 oranında azalttığı ortaya konulmuştur.

Emniyet kemerinin doğru takılmasıyla çarpma anında üzerimizde oluşan momentumun yani kuvvetin, vücudun ana arterlerine doğru bir şekilde dağıtılarak çarpmanın şiddeti sönümlenmiş, boyun ve omurga korumaya alınmış olur. Bu nedenle emniyet kemerini doğru takmak çok önemlidir.

Emniyet kemeri vücudunuzda gergin bir şekilde durmalı, bedeninizi sıkıca sarmalıdır. Göğüs kafesimizin üzerinden çapraz bağlanmalı, karın bölgesinde ise leğen kemiğini sarmalıdır.

HAVA YASTIĞI İLE EMNİYET KEMERLERİ ARASINDA Kİ İLİŞKİ NEDİR?

Hava yastıklarının (airbag) ve emniyet kemeri arasında ki ilişkinin birbirleriyle olan bağlantısı ve kemerin takılı olup olmamasının hava yastıklarının açılıp açılmadığı merak edilen soruların başında gelmektedir.
Öncelikle belirtmek isteriz ki motorlu kara taşıtlarında emniyet kemerleri, Türkçe’ye “Öncelikli önleme sistemi” şeklinde çevrilen, “Primary Restraint System” sınıflandırması içerisinde yer alırken,
Hava yastıkları (airbag) ise; Türkçe ’ye “Destek önleme sistemi” olarak çevrilen “Supplementary Restraint System” sınıflandırması içerisinde yer alır.

Tanımlardan da anlaşılacağı gibi emniyet kemerleri birincil, hava yastıkları ise ikincil güvenlik önlemidir.
Bu iki güvenlik önlemi tasarlanırken, hava yastıklarının kemer takılıyken kusursuz bir işleve sahip olacağı, bunun yanı sıra düz mantık düşünülerek emniyet kemerinin takılı olmamasından dolayı hava yastıklarının işlevsiz olacağı anlamı taşımamaktadır.
Ancak şunu da belirtmek gerekir bazı durumlarda emniyet kemersiz bir şekilde hava yastığına güvenmek, sürücü ve yolculara yarardan daha çok zarar verebilmektedir. Çünkü çarpma anında bizim sahip olduğumuz kuvvet emniyet kemeri takılı değilken, aniden yüksek hızla açılan hava yastıklarının bize çarpmasıyla çok güçlü bir yumruk yemiş etkisi almamızı, öne doğru hareketimizin bize ters yönden açılan hava yastığının çarpmasıyla ani şekilde savrulmamıza, boynumuzun kırılmasına ya da kaburga kemiklerinin kırılıp iç organlarımıza saplanıp zarar vermesine sebebiyet verebilmektedir. Kısacası hava yastığının patlama anında ki sahip olduğu kuvvete doğrudan temas sağlamamak gerekir. Hava yastığı ve emniyet kemerinin birbirinizi destekleyen ve birlikte daha sağlıklı bir güvenlik sistemi oluşturacağı unutulmamalıdır.

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİLSE HAVA YASTIKLARI AÇILIR MI?

Günümüzde motorlu kara taşıtlarında hava yastıkları (airbag), emniyet kemeri takılı olsa da olmasa da açılır ve genelde doğrudan bir bağlantısı yoktur.
Diğer taraftan gelişen teknoloji ile beraber özellikle daha yeni seğmen ve modele sahip araçlarda, hava yastıklarının doğru zaman ve doğru şekilde açılması, koltuklarda ki ağırlık sensoru, emniyet kemerinin doğru takılıp takılmaması, koltuğun dike yakın bir eğime sahip ve yolcu ya da sürücünün ayaklarının tabanda olması gibi kurallara bağlanmıştır.

HAVA YASTIKLARININ AÇILDIĞI, İŞLEMLİ OLDUĞU YA DA DEĞİŞTİRİLDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?

Hava yastıklarının kontrolünün alanında uzman teknik personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Sıradan bir kullanıcının hava yastıklarının (airbag) kontrolünü sağlıklı olarak gerçekleştirmesi mümkün değildir.
Yolcu, sürücü veya bir başkasının can güvenliği açısından hayati öneme sahip hava yastıklarının doğru çalışıp çalışmadığının mutlaka işin ehli tarafından kontrol edilip raporlanması gerekmektedir. Unutmayın ki “canın ikici bir şansı yoktur” can güvenliğinizi şansa bırakmayın, aracınızı mutlaka yetkili ve alanında uzman bir ekspertiz firmasında raporlatın.

SONUÇ OLARAK;

Öncelikle olası bir kaza anıda ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi ya da minimum düzeye indirilmesi için araçlarda birincil ve ikincil güvenlik önleme olarak tasarlanan emniyet kemeri ve hava yastıklarının sağlıklı olarak çalışması gerekmektedir. Hava yastıklarının işlevini tam olarak gerçekleştirilmesi için emniyet kemerinin doğru olarak takılması gerektiği unutulmamalıdır. Aksi takdirde ikinci bir önlem olarak tasarlanan hava yastıklarının kaza anında tek başına zararlı hatta ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir.
Bahçelievler oto ekspertiz merkezi olarak sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek için geleceği günümüze taşıyan teknolojiyle birleştirmiş olduğumuz bilgi ve deneyimimizle oto expertiz alanında ki tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Profesyonel uzman ekibimiz, müşteri memnuniyeti odaklı misyonumuz ile tarafsızlık, güvenilirlik, kaliteli ve şeffaf hizmet ilkelerimizle Bahçelievler oto ekspertiz / expertiz olarak aracınızın tüm detaylarıyla ilgilenerek sizlere araç almadan önce güvence veriyoruz.

Ekspertiz yapılan her acın müşteri talepleri doğrultusunda hava yastığı (airbag) sisteminin sağlıklı çalışıp çalışmadığı, işlem görüp görmediği alanında uzman personel tarafından tespit edilerek raporlanmaktadır.

Ekspertiz raporu ile kendinizin, sevdiklerinizin veya bir başkasının canını riske atmadan aldığınız araca güvenle binebilirsiniz. Canın emanet edildiği bir konuda “ikinci bir şansa yer yoktur” prensibimizle, firmamız ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun bilgisayar destekli son teknoloji cihazlarla donatılmış, teknisyenlerimiz kendi alanlarında uzmanlık belgelerine sahip, %100 kesin sonuç verme sorumluluğu ve bilincine dayalı olarak Bahçelievler’de oto ekspertiz hizmeti vermekteyiz.

İdeal Oto Ekspertiz olarak, Bahçelievler Oto Ekspertiz , Ümraniye Oto Ekspertiz, Bakırköy Oto Ekspertiz, Zeytinburnu Oto Ekspertiz ve Güngören Oto Ekspertiz olarak bölge hizmeti sunmaktayız.

Oto Ekspertiz hizmetimizi siz değerli müşterilerimiz için her geçen gün geliştirmekte olup sizlere daha kaliteli hizmet sunabilmek için gelişen teknoloji yakından takip etmekteyiz. İstanbul Bahçelievler Ekspertiz Merkezimiz yine Ümraniye Oto Ekspertiz merkezimiz yakın bölgelerde Güngören Oto Ekspertiz, Bakırköy Oto Ekspertiz , Zeytinburnu Oto Ekspertiz, Yenibosna Oto Ekspertiz, Şirinevler Oto Ekspretiz, Ataşehir Oto Eksperti, Üsküdür Oto Ekspertiz, Kadiköy Oto Ekspertiz, Çekmeköy Oto Ekspertiz olarak hizmetimize devvam etmektiyiz.

Bahçelievler Oto Ekspertiz ve Ümraniye Oto Ekspertiz firmaları arasında önemli bir yere sahip olan firmamız, uygun fiyat ve kaliteli hizmet anlayışımız ile oto ekspertiz alanında her daim bir adım önde yer almaktadır.